Instalacje inteligentne

Wraz z postępem technologii rosną wymagania współczesnego człowieka co do wygody i komfortu życia...

Od współczesnego domu oczekuje się, aby był bezpieczny, oszczędny i komfortowy, i oczekiwania te są realizowane z większym lub mniejszym sukcesem, bowiem w tradycyjnym sposobie wykonywania instalacji wymagań tych często nie sposób zrealizować po rozsądnych kosztach...

Nieuchronną alternatywą jest zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania budynkiem.
Systemy te powstały właśnie w tym celu, aby spełnić najbardziej wyrafinowane oczekiwania użytkowników i połaczyć w jedną całość wszystkie instalacje i urządzenia elektryczne zainstalowane w budynku.Pozwala to w wygodny i intuicyjny sposób racjonalniej i oszczędniej gospodarować energią elektryczną i umożliwiać dokonywanie dowolnych zmian w funkcjonowaniu i rozbudowę, bez wymiany okablowania, w miarę zmieniających się potrzeb użytkowników. Ideą systemu jest zastosowanie inteligentnych elementów sterowania, takich jak: wielopozycyjne przyciski, czujniki ruchu, natężenia oświetlenia, panele dotykowe itp. z dopasowanymi do nich elementami wykonawczymi. Całość łączy dedykowana magistrala, po której przebiega komunikacja między urządzeniami.
Co ważne - dzięki rozproszonej "inteligencji" urządzeń - awaria jednego nie wpływa na pracę całości systemu.

Systemy inteligentnego budynku można znaleźć w ofercie każdego liczącego sie producenta sprzętu elektrotechnicznego. Standardem światowym i europejskim jest system KNX/EIB, zrzeszający ponad 150 producentów wspólnie rozwijających i promujących system. Oferuje on najszerszą gamę produktów, pozwalając precyzyjnie dopasować system do potrzeb użytkownika.

Innym, nie mniej interesującym systemem jest LCN, będący produktem autorskim firmy Issendorff KG, spełniający wszystkie wymagania systemu magistralnego, ale reprezentujący odmienna filozofie magistrali, przez co łatwiej jest wykonać instalacje inteligentnego budynku etapami: np. montaż okablowania i uruchomienie instalacji w sposób tradycyjny, a następnie po jakimś czasie przejście na system inteligentny – po zamontowaniu urządzeń systemowych.