Home

Współczesne domy to już nie tylko instalacje elektryczne dostarczające energii elektrycznej odbiornikom gospodarstwa domowego, oświetleniu, ogrzewaniu i wentylacji, ale także bardziej lub mniej złożone systemy sterowania tymi instalacjami. To także instalacje teletechniczne i teleinformacyjne jak: systemy alarmowe, domofonowe, instalacje telefoniczne, telewizyjne, kontrola dostępu, monitoring i sieci komputerowe.

Od ich właściwego doboru, wykonania, i późniejszego funkcjonowania, a także wzajemnego powiązania zależy efekt końcowy i zadowolenie użytkownika. Sprecyzowane oczekiwania i przemyślane decyzje podjęte na etapie projektowania, a następnie konsekwentnie realizowane w procesie inwestycyjnym gwarantują sukces przedsięwzięcia.

Praktyka pokazuje jednak, że nierzadko wyobrażenie o kształcie przyszłego domu jest mgliste i bardzo powierzchowne, a jego wizja rośnie wraz z jego murami. W takich okolicznościach łatwo o niedopatrzenie i przeoczenie jakiegoś istotnego, choć nie oczywistego na pierwszy rzut oka elementu wyposażenia, bądź instalacji. Często naprawa tego typu usterki jest powodem zbędnych kosztów i frustracji.